Kasko Hasar Dosyasında İstenilen Bilgiler

Kasko Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

Çarpma – Çarpılma Olaylarında :

  • Sigorta poliçesi
  • Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği),
  • Alkol raporu (tasdikli örneği),
  • Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı,
  • Ehliyet fotokopisi,
  • Ruhsat fotokopisi,
  • D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
  • Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve İmkan Dahilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi,
  • İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda),
  • Hasara ilişkin faturalar,
  • Hasara ilişkin fotoğraflar,
  • TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )